Ar lekcijām pa Latviju. Profesijas animācijā

Sadarbībā ar projektu “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs “

ar lekcijām par profesijām animācijā un ar radošajām darbnīcām jauniešiem apceļojam arī reģiōnus:

*Maijā divas dienas viesojāmies Rēzeknē. Bijām Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijā, 2., 3. un 6. vidusskolā, Rēzeknes internātpamatskolas attīstības centrā un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā.
*Oktōbrī veselu nedēļu ceļojām pa Rēzeknes novadu. Viesojāmies Maltas, Nautrēnu, Kaunatas, Tiskādu un Dricānu vidusskolās. Papildus lekcijās un darbnīcās piedalījās arī jaunieši no Verēmu un Rēznas vidusskolām, kā arī no Jaunstrūžānu, Gaigalavas un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolām.
*Decembrī divas dienas viesojāmies Madonas pilsētas vidusskolā

Comments are closed.