Klašu nodarbības

Jauniešiem ir interese par dažādām jaunajām tehnoloģijām un kino. Apmeklējot MULTENKULTEN darbnīcas animācijas nodarbību klasēm, PIRMAJĀ daļā skolēni varēs noklausīties 30 min. lekciju par animāciju – kā tā top, kas notiek Latvijā, jaunumi pasaulē, dažādas animācijas izpausmes. OTRAJĀ daļā jaunieši varēs paši uztaisīt savu animācijas filmu.

 

Tās veidošana notiek uz filmēšanas galdiem, pie katra no kuriem var strādāt 5 cilvēki. Piecatā ir optimālais skaits, lai katrs no skolēniem pats praktiski izmēģinātu, kā tas darbojas.Animācijas filmas tiek veidotas ar gataviem, studijā esošiem, tēliem. Nodarbības ilgums 2-3 stundas. Nodarbības laiks jāpiesaka iepriekš.
Cena € 4-6 no skolēna. (Atkarībā no jauniešu skaita. Ja vairāk par 20, tad € 4 , ja no 10-20, tad € 5 un ja mazāk par 10 – € 6.)

Ir iespējams variants, ka klase nāk taisīt tikai animācijas filmas par kādu noteiktu tēmu.Šo tēmu var aplūkot vai sagatavot jau pirms tam skolā. Filma var būt arī par skolā apgūstamo vielu u.t.t.  Skolēni tēlus gatavo paši. Nodarbības ilgums 2-3 stundas. Nodarbības laiks jāpiesaka iepriekš.
Cena € 5-7 no skolēna. (Atkarībā no jauniešu skaita. Ja vairāk par 20, tad € 5 , ja no 10-20, tad € 6 un ja mazāk par 10 – € 7.)