MĀKSLAS AKADĒMIJA

Mākslas akadēmija ir augstskola, kurā var iestāties beidzot vidusskolu. Pirms stāties mākslas akadēmijā, ir jāiet mākslas skolā Rozentālu vidusskolā, Lietišķās mākslas vidusskolā vai citās ar mākslas izglītību saistītās iestādēs. Lai iestātos Mākslas akadēmijā, ir jākārto iestājeksāmeni zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā, un ir jābūt labām atzīmēm, beidzot vidusskolu.

Mākslas akadēmija ir pagaidām vienīgā skola Latvijā, kurā var apgūt animāciju. Mākslas akadēmijā paralēli animācijai jāmācās arī klasiskā mākslas izglītība, jāapgūst gleznošana, zīmēšana, anatomija, mākslas vēsture, valodas, dažādas datorprogrammas u. c. priekšmeti. Šajā augstskolā paralēli animatoriem mācās arī gleznotāji, grafiķi, tēlnieki, tērpu dizaineri un citi ar mākslu saistīti profesionāļi. Mākslas akadēmija atrodas pašā Rīgas centrā 19. gs. un 20. gs mijā celtā sarkanīgu ķieģeļu celtnē, kas atgādina viduslaiku pili (arhitekts Vilhelms Bokslafs). Mākslas akadēmijā notiek dažādas izstādes, kurās var apskatīt arī studentu darbus.

 

 

 

 

sko-1_Foto Agnese Zeltina Ar animāciju saistītās profesijas studē speciālās augstskolās. Studenti tur apgūst animācijas pamatprincipus un dažādas animācijas programmas.

 

 

 

 

 

 

sko-2_Foto Agnese Zeltina

 

Lekcijās studentiem tiek skaidrots, kā veidojās kustība un kā piešķirt tēliem raksturu.

 

 

 

 

 

 

sko-3_Foto Agnese Zeltina

 

Studenti realizē savas idejas, un pasniedzēji palīdz tās īstenot.

 

 

 

 

 

sko-4_Foto Agnese Zeltina

 

Animācijas skolas nodrošina studentus ar visu animācijas procesam nepieciešamo tehniku un datorprogrammām.

 

 

 

 

sko-5_Foto Agnese Zeltina

 

 

 

 

 

 

 

sko-6_Foto Agnese Zeltina

 

Paralēli animācijas apgūšanai studentiem ir arī lekcijas par mākslas un kultūras vēsturi, animācijas režiju u. c.

 

 

 

 

 

 

 

Audiovizuālās izglītības iespējas Latvijā skatīt šeit

 

 

LMA pārstāvošās personības:

Inga Prauliņa. Skaties šeit

 

 

 

 

Edmunds Jansons. Skaties šeit

 

 

 

 

 

 

 

 

Iet uz:

galvinja1

galvinja2