Animācijas darbnīca starptautiskā Erasmus+ projektā

Animācijas darbnīcas ir ne tikai priekš bērniem. Oktōbrī MULTENKLULTEN piedalījās Eiropas Savienības Erasmus + programmas organizētā starptautiskā projektā “Gatavi savai dzīvei”/ “Ready for our lives”, kura ietvaros jaunieši no Čehijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas, Portugāles un Turcijas kopīgi veidoja savu animācijas filmu.

“Bize un Neguļa” radošās darbnīcas kinoteātrī Splendid Palace

25.novembrī kinoteātrī Splendid Palace notika jaunākās studijā Atom Art veidotās animācijas filmas “Bize un Neguļa” izrādīšana. Pēc seansa bērni varēja darboties radošajās darbnīcās. Vienā no tām kopā ar MULTENKULTEN veidoja animācijas filmu.

 

 

 

 

Ar lekcijām pa Latviju. Profesijas animācijā

Sadarbībā ar projektu “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs “

ar lekcijām par profesijām animācijā un ar radošajām darbnīcām jauniešiem apceļojam arī reģiōnus:

*Maijā divas dienas viesojāmies Rēzeknē. Bijām Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijā, 2., 3. un 6. vidusskolā, Rēzeknes internātpamatskolas attīstības centrā un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā.
*Oktōbrī veselu nedēļu ceļojām pa Rēzeknes novadu. Viesojāmies Maltas, Nautrēnu, Kaunatas, Tiskādu un Dricānu vidusskolās. Papildus lekcijās un darbnīcās piedalījās arī jaunieši no Verēmu un Rēznas vidusskolām, kā arī no Jaunstrūžānu, Gaigalavas un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolām.
*Decembrī divas dienas viesojāmies Madonas pilsētas vidusskolā